Gazeta Agronews Nr.16

Rolnik: Jeżeli będę chciał ubezpieczyć cały areał zasiewów, mogę jako rolnik otrzymać dopłatę tylko do połowy powierzchni moich upraw, czy do całości? dr inż. Elżbieta Wojciechowska-Lipka: Nie, dopłaty 50% do składki ubezpieczeń upraw są przyznawane dla wszystkich rolników, którzy chcą ubezpieczyć swoją produkcję w ramach ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia upraw i dobrowolnego ubezpieczenia upraw pod warunkiem, że składka nie przekroczy ustawowo określonych wielkości do 3,5% sumy ubezpieczenia dla zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepaku, ziemniaków lub buraków cukrowych, oraz do 5% dla rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru. Uwaga! W myśl przyjętego we wrześniu 2014 roku przez Radę Ministrów projektu jest szansa, że od stycznia 2015 roku dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw, z zastosowaniem stawek taryfowych ubezpieczenia nawet jeżeli składka przekroczy 6% sumy ubezpieczenia, przy utrzymanym podziale 3,5i 5% sumy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń dotowanych minister rolnictwa określa corocznie w drodze rozporządzenia do dnia 30 listopada, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny w odniesieniu do zaplanowanej w budżecie kwoty 37 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=