Gazeta Agronews Nr.16

UBEZPIECZANIE UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z DOPŁATĄ PAŃSTWA. ROLNIK PYTA EKSPERT ODPOWIADA W rolnictwie, ubezpieczenia obowiązkowe były od zawsze, ale po transformacji w 1990 roku pozostawiono dwa podstawowe ubezpieczenia obowiązkowe: n ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane „ubezpieczeniem OC rolników"; n ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych". Natomiast od 2008 roku wprowadzono pilotażowo obowiązkowe ubezpieczenie upraw w związku z wprowadzanymi regulacjami unijnymi ograniczającymi od 2010 roku pomoc państwa dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych tylko dla tych rolników, którzy będą posiadali polisę obowiązkowego ubezpieczenia 50% wartości swojej produkcji: n obowiązkowe ubezpieczenie minimum 50% areału upraw od chociażby jednego zdarzenia losowego zwane „ubezpieczeniem upraw” można wykupić z dopłatą państwa do składki, która wynosi nawet 50% jej wysokości. Warunki i wysokość dopłat są uregulowane ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (DzU 150 poz.1249 z późn. zmianami). 36 EKONOMIA NUMER 16

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=