Gazeta Agronews Nr.16

Umowy te były zawierane z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie. W 2014r. (w trzech kwartałach) liczba umów ubezpieczenia wynosiła 85.505, w tym 85.281 umów ubezpieczenia upraw rolnych i 224 umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Umowy te zostały zawarte również z ww. zakładami ubezpieczeń. Według danych Ministerstwa producenci rolni najczęściej wybierają ubezpieczenie upraw rolnych od ryzyka wystąpienia: gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. Na temat rynku ubezpieczeń rolnych w Polsce, stanu obecnego i perspektywach rozwoju oraz ofercie Grupy Concordia dla rolników rozmawiamy z Andrzejem Jancem Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Rolnych w firmie Concordia Ubezpieczenia. Redakcja: Na jakich zasadach funkcjonują ubezpieczenia dla rolników? Jak ocenia Pan rozwój rynku ubezpieczeń rolniczych w Polsce? Andrzej Janc: Dobrym przykładem może być tutaj ubezpieczenie upraw. System ubezpieczeń funkcjonujący w Polsce jest przejrzysty i bardzo prosty. Wiele krajów oczekiwałoby wręcz wprowadzenia u siebie takiego systemu, ponieważ jest on zgodny z oczekiwaniami rolników. Obecnie w Polsce rolnicy mogą liczyć na pomoc płynącą z budżetu państwa przy zawieraniu obowiązkowych polis. Jedynie trzy towarzystwa mają kompetencje i podpisane umowy z Ministerstwem Rolnictwa. Concordia Ubezpieczenia jest jednym z nich. W przypadku, gdy składka nie przekracza odpowiednio poziomu 5 proc., albo 3,5 proc. dla rzepaku czy zbóż, wówczas dopłata, którą otrzymuje rolni, wynosi 50 proc. Niestety ustawa jest tak skonstruowana, że w sytuacji, gdy składka przekroczy pewien poziom, np. 6 proc., wówczas dopłata do składki nie funkcjonuje w ogóle. W tym względzie należy szukać rozwiązań, kompromisów pomiędzy ubezpieczycielami a Ministerstwem Rolnictwa, aby móc ją było refinansować w większym stopniu. Jeśli natomiast chodzi o ubezpieczenia zwierząt – na rynku polskim funkcjonuje kilka form ubezpieczeń, tj. 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie zwierzęta traktowane jako środek obrotowy są objęte ochroną ubezpieczeniową tylko od kataklizmów takich jak: ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, huragan itp. Ubezpieczenie takie zawierane jest zazwyczaj na jeden rok. 31 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=