Gazeta Agronews Nr.16

Kredyty preferencyjne są dostępne w ramach tak zwanych linii kredytowych, które precyzują cel przeznaczenia środków otrzymanych w formie kredytu: 1. kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów – symbol nIP; 2. kredyt na zakup użytków rolnych – symbol nKZ; 3. kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40. roku życia – symbol nMR; 4. kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. nr 88, poz. 983 ze zm.) – symbol nGP; 5. kredyt na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. nr 64, poz. 592) – symbol nGR; 6. kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – symbol nNT; 7. kredyt na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” – symbol nBR10; 8. kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” – symbol nBR13; 9. kredyt na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” – symbol nBR14; 10. kredyt na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” – symbol nBR15; 11. kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu – symbol CSK. W zakresie udzielania kredytów z linii nIP, nKZ, nMR, nGP, nGR, nNT, nBR10, nBR13, nBR14 i nBR15 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa współpracują: n Bank Gospodarki Żywnościowej SA, n SGB-Bank SA oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, n Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, n ING Bank Śląski SA, n Bank Zachodni WBK SA, n PEKAO SA, n BPH SA. W zakresie kredytu z linii CSK: n Bank Gospodarki Żywnościowej SA, n SGB-Bank SA oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, n Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, n ING Bank Śląski SA, n PEKAO SA; Już tylko do końca roku rolnicy oraz przetwórcy mogą występować o kredyty z dofinansowaniem Agencji. W planie finansowym na 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewidziała środki finansowe na dopłaty do kredytów preferencyjnych w następujących wysokościach: Kredyty inwestycyjne – dopłaty do kredytów udzielonych w latach poprzednich – 334 mln zł, – dopłaty do kredytów nowo udzielanych w 2014 r. – 21,5 mln zł, – akcja kredytowa – 3 mld zł. Kredyt preferencyjny jest instrumentem interwencyjnym, który ma wspomóc rozwój działalności rolniczej przez finansowe wsparcie produkcji oraz przez poprawę warunków pracy. 27 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=