Gazeta Agronews Nr.16

rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Rozporządzenie to nie uzależnia udzielenia pomocy od posiadania umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy. Natomiast zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umowy ubezpieczenia zawierane są na okres do 12 miesięcy, przy czym ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem zbioru upraw. Redakcja: Minister Sawicki przewiduje, że w 2015 roku ubezpieczonych będzie 30 procent upraw. Jaka jest szansa na to, że liczba tych umów rzeczywiście wzrośnie? Minister Rolnictwa: Zgodnie z Powszechnym Spisem Rolnym powierzchnia użytków rolnych w Polsce pod zasiewami oraz sadami wynosi 10 928 000 ha, natomiast w 2013 r. Zakłady ubezpieczeń ubezpieczyły 3 398 800 ha upraw rolnych, co stanowiło 31,1%. ROZMAWIAŁA, MARTA NOWAK-WOŹNICA 17 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=