Gazeta Agronews Nr.16

JAK ROLNIK MOŻE POMNAŻAĆ UNIJNE PIENIĄDZE? R olnicy mają obecnie możliwości zwiększenia potencjału swojego gospodarstwa dzięki środkom unijnym. W przypadku części z nich będzie to tylko korzystne lokowanie dopłat unijnych, które zaczęły wpływać na rachunki bankowe z szansą dodatkowych profitów (np. na lokatach z nagrodami w Bankach Spółdzielczych SGB). Inni otrzymali drugą szansę, polegającą na uaktualnieniu wniosku złożonego w ramach „Modernizacji gospodarstw” PROW 2007- 2013 i skorzystaniu z dodatkowych środków przesuniętych na to działanie. Akceptacja poprawionych wniosków przez ARiMR i podpisanie umowy przyznania pomocy będzie jednakże dopiero połową sukcesu. Trzeba przejść kolejny etap: zgodnie z zakresem i harmonogramem zrealizować inwestycję, do której rolnik ma otrzymać dotację. Najprościej jest, jeśli ma się wystarczające środki własne, sfinansować całość inwestycji, rozliczyć i otrzymać zwrot. Co jednak, jeśli funduszy brakuje? Można skorzystać z zaliczki do 50% kwoty planowanej dotacji, ale na etapie podpisywania umowy (aneksu) z ARiMR trzeba przedstawić zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (na 110% zaliczki). ARiMR honoruje tylko gwarancje udzielane przez instytucje finansowe wpisane na listę dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. Na liście tej znajduje się m.in. wiele Banków Spółdzielczych SGB, dogodnie zlokalizowanych i znających potrzeby rolników. Wystawiają one gwarancje szybko i przy minimum formalności. W uzupełnieniu zaliczki lub zamiast niej rolnik może skorzystać z wieloletniego „Kredytu unijnego SGB” na korzystnych warunkach finansowych, z karencją w spłacie kapitału i harmonogramem spłaty uwzględniającym sezonowość czy cykliczność produkcji. Jest on elastyczny na tyle, że pozwala sfinansować nawet 100% projektu, a dotację przeznaczyć na kolejną inwestycję. Przykładowe montaże finansowe projektu realizowanego przez rolnika z dotacją z PROW 2007-2013 Objaśnienia poszczególnych opcji: Całość projektu dzieli się na koszty podlegające dofinansowaniu, czyli kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne – np. VAT lub zakup gruntu. 12 EKONOMIA NUMER 16

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=