Gazeta Agronews Nr.16

maszynę, zmienić czy unowocześnić produkcję – krótko mówiąc, ta lekcja ekonomii politycznej jest nam bardzo potrzebna. I obywatelom, i politykom – politykom może w szczególności. Trzeba zrozumieć, że bankowość to szczególny rodzaj umowy, umowy wszystkich podatników, bo jeżeli jest sukces, to wszyscy korzystają, jeśli szkoda – ponoszą ją też wszyscy. Finansowanie rozwoju każdego państwa czy przedsiębiorstwa odbywa się w ten sposób, że sięgamy do środków własnych, liczymy na pomoc – to wydatki budżetowe oraz sięgamy po środki prywatne obywateli zgromadzone w sektorze bankowym. Te trzy pule środków składają się na finansowanie rozwoju polskiej gospodarki i gospodarstw domowych. Umiejętne zarządzanie tymi strumieniami, budowanie zaufania między dysponentami tych strumieni ma kapitalne znaczenie – i w Polsce się nam udało. Należy pamiętać, że mamy niezłe instytucje: autonomiczny bank centralny, prawem określony dopuszczalny poziom długu publicznego, kontrolowany deficyt budżetowy, mamy dobre zarządy polskich banków, mamy bankowość spółdzielczą, dobry nadzór, bankowy fundusz gwarancyjny – możemy więc z należytą ostrożnością i powagą zarządzać i solidnie współpracować z milionami obywateli i setkami tysięcy polskich przedsiębiorców, a dobre efekty takiego postępowania na pewno będą przychodzić. Redakcja: Z naszych rozmów z rolnikami wynika, że poza posiadaniem zwykłego konta osobistego czy karty debetowej rolnicy poszukują również finansowania swoich nieruchomości czy kredytów na działalność rolną i zakup nowych maszyn, a także informacji na temat aktualnych cen na giełdach rolnych. Czy banki myślą o wprowadzeniu takich instrumentów finansowych i rozwiązań? Krzysztof Pietraszkiewicz: Zapewne myśli Pani Redaktor o tych gospodarstwach największych, które pragną się prężnie rozwijać. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stanowi doskonałą możliwość, aby przygotować takie oferty bankowe dedykowane dla największych podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Jednak należy pamiętać, że każdy klient poszukujący dodatkowych usług znajdzie rozwiązania wspólnie ze swoim bankiem, ale warto zaznaczyć, że w przypadku rolnictwa wycena nieruchomości rolnych musi być na bieżąco aktualizowana. Pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności rolniczej wymaga również składania szeregu dokumentów tak jak w przypadku każdego przedsiębiorcy. Banki obsługujące rolników wykonały bardzo wiele pracy, aby zaspokoić oczekiwania swoich klientów stąd też nie obawiam się, że w zakresie rozwijania swoich ofert również uwzględnią oczekiwania swoich klientów. ROZMAWIAŁA: MARTA NOWAK-WOŹNICA Po 250 latach ciągle przerywanego procesu budowy kapitału materialnego na polskich ziemiach, dopiero po raz pierwszy mamy pełną możliwość budowania rodzimych instytucji finansowych i doganiania krajów wiodących gospodarek świata. 11 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=